Het is onvermijdelijk dat als veel mensen op de weg zitten dat tot files leidt. Met de economische groei in 2015 neemt nu ook het aantal files weer toe.

De verkeersdrukte neemt weer toe sinds eind 2014. De afgelopen periode is die trend doorgezet, met iets minder dan een procent meer afgelegde kilometers. De files zijn gemiddeld zo’n 3 procent langer geworden. 

Vooral in de spits merken we meer van die drukte. Ook door incidenten en verkeersongevallen nam het aantal files toe. Dat is met name voelbaar op snelwegen in de Randstad, die de filetop-10 domineren. De A20 bij Rotterdam voert de lijst opnieuw aan.

[Bron: NOS]

Micronomix ziet ook een stijging in het aantal geschreven kilometers bij de medewerkers van onze klanten. Die stijging is weliswaar minder dan 1 % in het laatste kwartaal maar de trend is dezelfde. Door onze dienstverlening kunnen je medewerkers echter ook thuis of vanaf iedere andere plek hun registratie bijhouden.