Er zijn gelukkig niet vaak BTW wijzigingen maar het kabinet overweegt opnieuw een aanpassing aan de tarieven te doen. Is jouw organisatie ingericht op wijzigingen in BTW tarieven?

Zoals niemand zal zijn ontgaan, overweegt het kabinet een herziening van het belastingstelsel waarin ook een mogelijk wijziging van BTW tarieven is voorzien. Alhoewel met Prinsjesdag voorlopig geen structurele herziening van het belastingstelsel is aangekondigd en ook de BTW tarieven nog niet wijzigen, gaan velen ervan uit dat toch binnen afzienbare termijn een BTW wijziging op handen is.

Micronomix is helemaal voorbereid op dergelijke wijzigingen. De BTW tarieven zijn per direct en per datum aan te passen zodat je zonder gedoe zowel de oude als de nieuwe tarieven beschikbaar houdt.