Je facturen moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Zeker wanneer je ook buiten Nederland zaken doet is het belangrijk om volledige informatie te vragen en te verstrekken op je facturen. Lees hier met welke zaken je allemaal rekening dient te houden.

Sinds 1 januari 2013 ben je verplicht het BTW nummer van uw klanten op de factuur te vermelden. Zorg daarom dat je in de klantstructuur bij de klant het BTW nummer vastlegt. Het BTW nummer is dan automatisch op iedere factuur te vermelden. Ook is het vanaf die datum noodzakelijk om bij het crediteren van een factuur vast te leggen en te vermelden op basis van welk oorspronkelijke factuur er wordt gecrediteerd. Micronomix voorziet inmiddels standaard is deze functionaliteit. Wettelijk gezien moet een factuur verder voldoen aan de volgende eisen:

 1. Je eigen volledige bedrijfsnaam en die van je afnemer
  Je vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
 2. Je volledige adres en dat van je afnemer
  Je vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende.
 3. Je btw-nummer
  Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
 4. Je eigen KvK-nummer
 5. de datum waarop de factuur is uitgereikt
 6. een uniek volgnummer
 7. een omschrijving van de goederen of diensten die je hebt geleverd
 8. het aantal geleverde goederen of diensten
 9. de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 10. het bedrag dat je in rekening brengt, exclusief btw
  Lever je prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
 11. het btw-tarief dat u in rekening brengt
 12. het btw-bedrag

 

Factuurvereisten voor kleine bedragen

Daarnaast mag je vanaf 1 januari 2013 voor bedragen onder € 100 (inclusief BTW) een vereenvoudigde factuur uitreiken. Let wel, deze vereenvoudigde mogelijkheid geldt niet als je afnemer in het buitenland woont.

Minimale eisen aan de vereenvoudigde factuur:
– NAW gegevens van de leverancier;
– Factuurdatum;
– Aard van geleverde goederen/diensten;
– Te betalen BTW-bedrag.

De eisen voor elektronisch factureren worden versoepeld. Je bepaalt vanaf 2013 zelf hoe je de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur waarborgt.