Ondanks de vakantieperiode die achter ons ligt, was de gemiddelde productiviteit bij onze klanten erg hoog. Vergeleken met het derde kwartaal van 2014 lag de productiviteit duidelijk hoger. De economische betere tijden lijken bij onze klanten ook direct tot hogere productie te leiden.

Uit de analyse van gegevens van onze klanten over het derde kwartaal van 2015 blijkt dat de gemiddelde productiviteit lag op 73,5 %. Productiviteit is daarbij gedefinieerd als alle werkzaamheden die ten behoeve van de eigen kernactiviteiten worden uitgevoerd. Opvallend is verder dat de contractduur van medewerkers daarbij geen verschil maakt. Het verschil tussen medewerkers met een parttime contract en een fulltime contract bedroeg minder dan 1 %.

Het gemiddelde ziekteverzuim is 4,2 % voor non-profit organisaties en 3,2 % voor organisaties met een winstoogmerk.

Wil je over de eigen organisatie meer weten over deze cijfers? Maak dan gebruik van de standaardrapportages die meegeleverd worden en waarmee je deze cijfers snel zelf kunt vergelijken.