Onze producten en diensten worden modulair aangeboden. Je kunt er daarbij voor kiezen één of meerdere producten apart of in samenhang af te nemen. Afhankelijk van de grootte van je organisatie en de afgenomen producten, kun je dan op basis van een abonnement gebruik van deze producten maken.

 

Facturatiesoftware

 • Factuurvoorstellen genereren
 • Nacalculatie - fixed price
 • Verwerking naar o.a. Exact Online
 • Klant specifieke factuurafspraken
 • Basis debiteurenbeheer
 • En meer...

Urenregistratiesoftware

 • Relatie- en project structuur
 • Uren, onkosten en kilometer verrekening
 • Tarief, kostprijs en contractbeheer
 • Verlof- en verzuimbeheer
 • Digitale goedkeuring
 • Accountantscontrole
 • Voortgangs- en goedkeuringscontrole
 • 24/7 Helpdesk en ondersteuning